Mescit ve sanayi dükkanları adasında parselasyon yapılmıştır.